Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Պատմական գանձեր

Ծրագիր

Օր
Մեկնարկ
Երթուղի
Տևողութ.
Օր 1
Ըստ թռիչքի
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Անհատական տրանսֆեր՝ Երևանի օդակայան – Երևան

Մանրամասները
15-20 րոպե
Օր 2
09:00
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Խմբային էքսկուրսիա՝ Գյումրի (Քաղաքային կենցաղի թանգարան, Սև բերդ, զբոսանք-էքսկուրսիա հին քաղաքի փողոցներով), Հառիճավանք

Մանրամասները
10-11 ժամ
Օր 3
10:00
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Խմբային էքսկուրսիա՝ Էջմիածին (Հռիփսիմե, Գայանե, Մայր տաճար – դրսից, Էջմիածնի գանձերը թանգ.), Զվարթնոց

Մանրամասները
4-5 ժամ
Օր 4
08:30
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Խմբային էքսկուրսիա՝ Հին Արենի գինու գործարան (էքսկուրսիա և համտես), Շաքիի ջրվեժ, Տաթև (հետադարձը Տաթևեր ճոպանուղիով)

Մանրամասները
13-14 ժամ
Օր 5
10:00
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Խմբային էքսկուրսիա՝ Խոր Վիրապի վանք, Արենի-1 (Թռչունների քարանձավ), Հին Արենի գինու գործարան (էքսկուրսիա և համտես), Նորավանք

Մանրամասները
9-10 ժամ
Օր 6
10:00
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Խմբային էքսկուրսիա՝ Գառնիի տաճար, Գեղարդի վանք, Լավաշի թխման վարպետաց դաս

Մանրամասները
5-6 ժամ
Օր 7
Ըստ թռիչքի
Գունազարդ Հայաստանը 7 օրում

Անհատական տրանսֆեր՝ Երևան – Երևանի օդակայան

Մանրամասները
15-20 րոպե
Տուր Փաթեթների Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունը մատուցում է Խմբային Էքսկուրսիաների, Հյուրանոցների Ամրագրման և Տրանսֆերների Ծառայություններ՝ դրանց տարբեր համակցությամբ։ Տուր Փաթեթների Ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է համապատասխանաբար Խմբային Էքսկուրսիաների, Հյուրանոցների Ամրագրման և Տրանսֆերների Ծառայությունների համար նախատեսված դրույթներով.

Խմբային Էքսկուրսիաներ

Խմբային Էքսկուրսիան վավեր է միայն հաստատման մեջ նշված օրը։

Խմբային Էքսկուրսիաների յուրաքանչյուր ուղղության միջին տևողությունը նշված է Կայքում և հաստատման մեջ, սակայն երբեմն Էքսկուրսիան փաստացի կարող է տևել նշված ժամանակից մինչև 10%-ով ավելի կամ պակաս:

Խմբային Էքսկուրսիաներն իրականացնող տրանսպորտային միջոցներում ցանկալի նստատեղերի ամրագրում նախօրոք չի կատարվում:

Մասնակիցների հաշվառումը և նստեցումը պատշաճ իրականացնելու համար, մասնակիցներից ակնկալվում է Էքսկուրսիայի մեկնումից առնվազն 30 րոպե առաջ լինել Ընկերության գլխավոր գրասենյակում (ՀՀ, Երևան, 0010, Նալբանդյան փող. 96 շենք):

Որոշ երկրների քաղաքացիներ դեպի Վրաստանի Հանրապետություն Խմբային Էքսկուրսիայի մասնակցելիս պետք է ձեռք բերեն Վրաստանի Հանրապետության վիզա, իսկ որոշ դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության վիզա՝ վերադարձի համար։ Ընկերությունը չի տրամադրում վիզաներ ստանալու աջակցություն: Վիզաների տրամադրումը իրականացվում է Վրաստանի Հարապետության և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության և Ձեր քաղաքացիության երկրի միջև առկա միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա։

Խմբային Էքսկուրսիաների ընթացքում ցանկալի է կրել հարմարավետ կոշիկներ, գերադասելի է՝ փակ:

Անկախ ուղղությունից՝ ցանկալի է վերցնել տաք հագուստ. տեսարժան վայրերում կլիման կարող է տարբերվել Երևանի կլիմայից:

Եկեղեցիներ այցելելիս կանանց և տղամարդկանց խորհուրդ է տրվում չկրել բաց հագուստ։ Կանանց դեպքում ցանկալի է գլխաշորի առկայությունը:

Խմբային Էքսկուրսիաների շրջանակներում չի թույլատրվում բերել ընտանի կենդանիներ:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Խմբային Էքսկուրսիաների ընթացքում ինչպես տրանսպորտային միջոցում, այնպես էլ այցելած վայրերում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Որոշ Խմբային Էքսկուրսիաների դեպքում, կախված Էքսկուրսիայի ուղղությունից և տեղանքից, հնարավոր է տրանսպորտային միջոցը չկարողանա մինչև նպատակակետ հասնել և կարիք լինի որոշ ճանապարհ քայլել և (կամ) աստիճաններ բարձրանալ։ Եթե մասնակիցը քայլելու կամ աստիճաններ հաղթահարելու դժվարություններ ունի, ապա խորհուրդ է տրվում նախօրոք ճշտել այցելվող վայրերում այդպիսի տեղանքների առկայությունը։

Խմբային Էքսկուրսիաների երթուղում նշված կանգառներից բացի, լրացուցիչ կանգառներ հնարավոր են միայն խմբի բոլոր մասնակիցների համաձայնության դեպքում։

Խմբային Էքսկուրսիաների ընթացքում ուղևորներն ունեն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից ապահովագրություն, որը փոխհատուցում է ուղևորի առողջությանը հասցված փաստացի վնասը մինչև 1 500 000 AMD՝ հիմնավորված ծախսերի փաստաթղթերով:

Հյուրանոցների Ամրագրում

Հյուրանոցների Ամրագրման Ծառայությունների շրջանակում Ընկերությունը Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա, Պատվիրատուի անունից, նրա հաշվին և հանձնարարությամբ կատարում է հյուրանոցային սենյակների ամրագրում:

Ամրագրում կատարելիս՝ Ընկերությունը գործում է բացառապես որպես միջնորդ Ձեր և հյուրանոցային ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջև։ Ընկերությունը չի համարվում հյուրանոցային ծառայություն մատուցող։

Հյուրանոցում գրանցվելիս (check-in) պահանջվում է ներկայացնել հյուրանոցում հանգրվանող անձի (անձանց) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ)։

Հյուրանոցի Ամրագրման Ծառայության Գնի հաշվարկը կատարվում է համաձայն մուտքի (check-in) և ելքի (check out) ժամերի: Մուտքի ժամից ավելի շուտ կամ ելքի ժամից ավելի ուշ ամրագրում կատարելու հնարավորությունը կախված է տվյալ հյուրանոցում սենյակ(ներ)ի առկայությունից: Առկայության դեպքում կարող է պահանջվել լրացուցիչ վճար, որը ենթակա է առանձին քննարկման։

Ամրագրում կատարելիս՝ հատուկ պահանջներ ունենալու դեպքում, խնդրում ենք նախօրոք լրացնել «Նշումներ» դաշտը, որոնք կդիտարկվեն հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից և հնարավորության դեպքում կիրականացվեն։

Հյուրանոցում գիշերակացից զատ, այլ ծառայություններից օգտվելու դեպքում Դուք պարտավորվում եք տեղում վճարել և փակել հաշիվները՝ ըստ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության սահմանած կարգի և գների:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության կողմից ծառայությունները թերի կամ ոչ պատշաճ մատուցելու, անբարեխիղճ վարքագծի, սխալների, բացթողումների, անփութությունների, Ձեր կողմից հյուրանոցի ծառայությունների վերաբերյալ ցանկացած դժգոհության, ինչպես նաև դրանց հետևանքով Ձեր կրած ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի վնասի կամ ծախսերի համար։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հյուրանոցում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Կայքում ներկայացված հյուրանոցների աստղային վարկանիշը ​​Մեր կողմից չէ որոշված: Հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերությունն է որոշել իր աստղային վարկանիշը՝ ելնելով մատուցվող ծառայությունների տեսակից և որակից: Մենք չենք ներկայացնում որևէ պահանջ աստղային վարկանիշների վերաբերյալ և չենք վերանայում դրանք, ինչպես նաև, պատասխանատվություն չենք կրում աստղային վարկանիշերի վերաբերյալ Պատվիրատուի ցանկացած օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատկերացման և փաստացի անհամապատասխանության համար։

Տրանսֆերներ

Տրանսֆերների տևողությունները Կայքում ներկայացված են մոտավոր՝ երթևեկության նորմալ բեռնվածության հաշվարկով:

Տրանսֆերների ընթացքում Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում ինչպես տրանսպորտային միջոցում, այնպես էլ այցելած վայրերում թողնված, կորած, վնասված կամ ոչնչացած Ձեր իրերի համար:

Տրանսֆերների ընթացքում ուղևորներն ունեն ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից ապահովագրություն, որը փոխհատուցում է ուղևորի առողջությանը հասցված փաստացի վնասը 1 500 000 AMD սահմաններում՝ հիմնավորված ծախսերի փաստաթղթերով: