Ազգային պարի վարպետաց դաս Վարք Հայոց պարի խմբի հետ